ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective without" — Słownik kolokacji angielskich

effective without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny na zewnątrz
  1. effective przymiotnik + without przyimek
    Luźna kolokacja

    The summer deal states that the increase would be effective in 15 days without action by Congress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo