"effective at" — Słownik kolokacji angielskich

effective at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny przy
  1. effective przymiotnik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It was only ever going to be effective at range, so he needed to avoid attention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo