"effective in" — Słownik kolokacji angielskich

effective in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny w
  1. effective przymiotnik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "No one I can think of would be so effective in such a job."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo