"effective for" — Słownik kolokacji angielskich

effective for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny dla
  1. effective przymiotnik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They have been shown to be effective for at least three years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo