ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. effective by = skuteczny przez effective by
2. effective after = skuteczny potem effective after
3. effective during = skuteczny podczas effective during
4. effective until = skuteczny do czasu gdy effective until
  • The benefits provision will not become effective until next September.
  • The ban became effective immediately and was in effect until May 18, 2011.
  • The rate reductions would not be fully effective until 2007.
  • Any change recommended would not become effective until next year.
  • The township government didn't become effective until the next year on April 1, 1850.
  • The stay of the ruling is technically effective only until May 13.
  • Financial terms of the deal, effective until at least 2012, were not disclosed.
  • The first regulations were introduced only in January 1962 and a full policy was not effective until 1968.
  • A will is not effective until death, and its provisions can be changed at any time.
  • Those measures were approved last month and are not effective until April 2007.
5. effective over = skuteczny ponad effective over
6. effective without = skuteczny na zewnątrz effective without
7. effective under = skuteczny poniżej effective under
8. effective upon = skuteczny na effective upon
9. effective through = skuteczny całkowicie effective through

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.