"retire effective" — Słownik kolokacji angielskich

retire effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić na emeryturę skuteczny
  1. retire czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of its 6,300 active pilots, 1,200 were eligible to retire effective Sept. 1, Delta said.

powered by  eTutor logo