"effective after" — Słownik kolokacji angielskich

effective after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny potem
  1. effective przymiotnik + after przyimek
    Luźna kolokacja

    But the medicine may become less effective after several years of use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo