ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective through" — Słownik kolokacji angielskich

effective through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny całkowicie
  1. effective przymiotnik + through przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In sum, when time out is combined with reasoning, it remains effective through the school years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo