"effective cure" — Słownik kolokacji angielskich

effective cure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiąca wrażenie metoda leczenia
  1. effective przymiotnik + cure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Of course, knowing the reason for hangovers has not, to date, produced an effective cure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo