"cure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cure rzeczownik

rzeczownik + cure
Kolokacji: 11
miracle cure • cancer cure • rest cure • hangover cure • CHOLESTEROL CURE • ...
cure + czasownik
Kolokacji: 3
cure exists • cure works • cure lies
czasownik + cure
Kolokacji: 4
find a cure • seek a cure • make cures • use as a cure
przymiotnik + cure
Kolokacji: 30
known cure • only cure • miraculous cure • best cure • possible cure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. known cure = znana metoda leczenia known cure
2. only cure = jedyna metoda leczenia only cure
3. miraculous cure = cudowna metoda leczenia miraculous cure
przyimek + cure
Kolokacji: 7
for a cure • of a cure • to a cure • with a cure • about cures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.