"known cure" — Słownik kolokacji angielskich

known cure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znana metoda leczenia
  1. known przymiotnik + cure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their treatments generally failed as there was no known cure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo