"provide effective" — Słownik kolokacji angielskich

provide effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarczać skuteczny
  1. provide czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once that has been accomplished, I would look at how we could provide cost effective Hospitalization Insurance for all Americans.

powered by  eTutor logo