BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. prove effective = okaż się skuteczny prove effective
2. cost effective = oszczędny cost effective
3. become effective = wejść w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy) become effective
4. make effective = ustanawiać, wprowadzać w życie make effective
5. consider effective = uważaj za skuteczny consider effective
6. resign effective = rezygnować skuteczny resign effective
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.