"consider effective" — Słownik kolokacji angielskich

consider effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za skuteczny
  1. consider czasownik + effective przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    On the other hand it was considered effective for low level fighter and ground attack work.

powered by  eTutor logo