ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) prove, cost, need, show
Kolokacji: 4
1. become effective = wejść w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy) become effective
2. make effective = ustanawiać, wprowadzać w życie make effective
3. resign effective = rezygnować skuteczny resign effective
4. find effective = uważaj za skuteczny find effective
5. retire effective = przechodzić na emeryturę skuteczny retire effective
6. provide effective = dostarczać skuteczny provide effective
7. terminate effective = kończyć skuteczny terminate effective
(3) consider, deem
Kolokacji: 2
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.