"effective by" — Słownik kolokacji angielskich

effective by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny przez
  1. effective przymiotnik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    Cognitive therapy has been found to be effective by empirical studies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo