ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective antibiotic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiący wrażenie antybiotyk
  1. effective przymiotnik + antibiotic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of 2010, injectable ceftriaxone appears to be one of the few effective antibiotics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo