"effective during" — Słownik kolokacji angielskich

effective during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny podczas
  1. effective przymiotnik + during przyimek
    Luźna kolokacja

    The consolidation became effective during the second quarter of 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo