ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"terminate effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć skuteczny
  1. terminate czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    NOTE: The credit for qualified Advanced Lean-Burn Technology vehicles terminates effective 12-31-2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo