"effective under" — Słownik kolokacji angielskich

effective under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny poniżej
  1. effective przymiotnik + under przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    His bowling was considered to be particularly effective under English conditions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo