"effective medication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna kuracja
  1. effective przymiotnik + medication rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are very safe and effective medications for treating allergy symptoms.

powered by  eTutor logo