"effective dosage" — Słownik kolokacji angielskich

effective dosage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne dawkowanie
  1. effective przymiotnik + dosage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The effective human dosage is 300–500 milligrams of pure mescaline.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo