"effective painkiller" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiący wrażenie środek przeciwbólowy
  1. effective przymiotnik + painkiller rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many analysts and doctors predict that the dearth of effective painkillers and the growing ranks of baby boomers suffering from aching joints will drive growth in the market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo