ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective upon" — Słownik kolokacji angielskich

effective upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny na
  1. effective przymiotnik + upon przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I gather the transfer only becomes effective upon your father's death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo