Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. effective by = skuteczny przez effective by
2. effective after = skuteczny potem effective after
3. effective during = skuteczny podczas effective during
4. effective until = skuteczny do czasu gdy effective until
5. effective over = skuteczny ponad effective over
6. effective without = skuteczny na zewnątrz effective without
7. effective under = skuteczny poniżej effective under
8. effective upon = skuteczny na effective upon
9. effective through = skuteczny całkowicie effective through

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.