"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. highly effective = bardzo skuteczny highly effective
3. particularly effective = szczególnie skuteczny particularly effective
4. effective immediately = ze skutkiem natychmiastowym effective immediately
6. equally effective = tak samo skuteczny equally effective
7. especially effective = szczególnie skuteczny especially effective
8. far more effective = dużo więcej skuteczny far more effective
9. truly effective = naprawdę skuteczny truly effective
10. fully effective = w pełni skuteczny fully effective
11. surprisingly effective = zadziwiająco skuteczny surprisingly effective
12. remarkably effective = niezwykle skuteczny remarkably effective
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.