"especially effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie skuteczny
  1. especially przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Overhead irrigation systems are especially effective for use on large areas of land.

powered by  eTutor logo