"most effective" — Słownik kolokacji angielskich

most effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najskuteczniejszy
  1. most przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    We don't know yet which system is going to be the most effective.

powered by  eTutor logo