"especially useful" — Słownik kolokacji angielskich

especially useful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie przydatny
  1. especially przysłówek + useful przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    This can be especially useful when you're under a lot of physical or emotional stress.

powered by  eTutor logo