"especially vulnerable" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie podatny
  1. especially przysłówek + vulnerable przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Certain categories of words seem to have been especially vulnerable.

powered by  eTutor logo