"especially true" — Słownik kolokacji angielskich

especially true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie prawdziwy
  1. especially przysłówek + true przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    This was especially true for the first two years of law school.

powered by  eTutor logo