"remarkably effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle skuteczny
  1. remarkably przysłówek + effective przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The tests showed that the medicine was safe and remarkably effective.

powered by  eTutor logo