"truly effective" — Słownik kolokacji angielskich

truly effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę skuteczny
  1. truly przysłówek + effective przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    He needs at least 20 carries to be truly effective.