"truly sorry" — Słownik kolokacji angielskich

truly sorry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę żałosny
  1. truly przysłówek + sorry przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    I am truly sorry, as she is usually such a good girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo