"most where effective" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: most effective
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej gdzie skuteczny
  1. most przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    We don't know yet which system is going to be the most effective.

powered by  eTutor logo