ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) most, truly
Kolokacji: 2
(2) highly, extremely
Kolokacji: 2
1. effective immediately = ze skutkiem natychmiastowym effective immediately
2. far more effective = dużo więcej skuteczny far more effective
3. surprisingly effective = zadziwiająco skuteczny surprisingly effective
4. longer effective = dłuższy skuteczny longer effective
5. potentially effective = potencjalnie skuteczny potentially effective
6. incredibly effective = niewiarygodnie skuteczny incredibly effective
7. politically effective = politycznie skuteczny politically effective
8. consistently effective = konsekwentnie skuteczny consistently effective
9. brutally effective = brutalnie skuteczny brutally effective
10. amazingly effective = zdumiewająco skuteczny amazingly effective
11. clinically effective = klinicznie skuteczny clinically effective
12. uniquely effective = wyjątkowo skuteczny uniquely effective
13. doubly effective = podwójnie skuteczny doubly effective
14. astonishingly effective = zadziwiająco skuteczny astonishingly effective
15. chillingly effective = groźnie skuteczny chillingly effective
16. damned effective = potępieńcy skuteczny damned effective
17. militarily effective = militarnie skuteczny militarily effective
18. relatively effective = stosunkowo skuteczny relatively effective
19. undeniably effective = niezaprzeczalnie skuteczny undeniably effective
20. eerily effective = niesamowicie skuteczny eerily effective
22. startlingly effective = zadziwiająco skuteczny startlingly effective
(5) equally, similarly
Kolokacji: 2
(8) increasingly, decreasingly
Kolokacji: 2
(11) devastatingly, modestly
Kolokacji: 2
(13) dramatically, stunningly
Kolokacji: 2
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.