"damned effective" — Słownik kolokacji angielskich

damned effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potępieńcy skuteczny
  1. damned przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    But whatever the reason, it was a damned effective selection.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo