"effective program" — Słownik kolokacji angielskich

effective program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywający program
  1. effective przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most experts believe these are key elements of an effective program.

powered by  eTutor logo