14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"program" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

program rzeczownik

rzeczownik + program
Kolokacji: 885
television program • training program • education program • radio program • computer program • degree program • music program • ...
program + rzeczownik
Kolokacji: 99
program director • program note • program manager • program coordinator • program trading • Educational Programs Head • ...
program + czasownik
Kolokacji: 299
program includes • program features • program offers • program consists • program focuses • program airs • program aims • ...
czasownik + program
Kolokacji: 269
program designed • program aimed • program sponsored • finance programs • program called • develop programs • program run • ...
przymiotnik + program
Kolokacji: 743
educational program • nuclear program • academic program • athletic program • after-school program • ambitious program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. educational program = program edukacyjny educational program
4. academic program = naukowy program academic program
5. athletic program = lekkoatletyczny program athletic program
6. after-school program = program zajęć pozaszkolnych oferowanych uczniom after-school program
7. ambitious program = ambitny program ambitious program
11. comprehensive program = wyczerpujący program comprehensive program
12. innovative program = nowatorski program innovative program
13. four-year program = czteroletni program four-year program
14. two-year program = dwuletni program two-year program
16. intensive program = intensywny program intensive program
17. voluntary program = dobrowolny program voluntary program
18. alternative program = alternatywny program alternative program
20. residential program = mieszkalny program residential program
21. gifted program = utalentowany program gifted program
22. three-year program = trzyletni program three-year program
23. preschool program = program przedszkola preschool program
24. five-year program = pięcioletni program five-year program
29. environmental program = środowiskowy program environmental program
30. joint program = wspólny program joint program
34. extensive program = długi program extensive program
35. separate program = oddzielny program separate program
37. national program = krajowy program national program
38. popular program = program dla szerokiej publiczności popular program
39. entire program = całkowity program entire program
40. secret program = tajny program secret program
43. short program = krótki program short program
44. regular program = regularny program regular program
45. original program = pierwotny program original program
46. musical program = muzyczny program musical program
48. technical program = techniczny program technical program
50. major program = ważny program major program
51. local program = program lokalny (np. telewizji) local program
52. international program = międzynarodowy program international program
53. free program = darmowy program free program
55. medical program = medyczny program medical program
56. daily program = codzienny program daily program
57. traditional program = tradycyjny program traditional program
58. effective program = przekonywający program effective program
  • Most experts believe these are key elements of an effective program.
  • Such claims get in the way of effective programs to reduce drug use.
  • The most effective programs give children the opportunity to practice the new skills that they learn.
  • It is unclear how effective the summer program was last year.
  • If the government isn't behind it, it's much more difficult to have widespread effective programs throughout the country.
  • The most effective program in the series is the last.
  • "We have what I would call a very sound and effective program," he said.
  • Even a heavy fuel tax would be only the beginning of an effective global program.
  • You already have a safe and effective program, so why take the risk?
  • "We have the most effective and efficient program in the country."
59. large program = duży program large program
61. military program = militarny program military program
62. political program = polityczny program political program
63. live program = bezpośredni program live program
64. religious program = religijny program religious program
65. whole program = cały program whole program
67. small program = cichy program small program
69. strong program = silny program strong program
70. only program = jedyny program only program
71. good program = dobry program good program
72. active program = program aktywny active program
74. full program = pełny program full program
75. available program = dostępny program available program
76. old program = stary program old program
77. American program = Amerykański program American program
78. long program = długi program long program
83. advanced program = zaawansowany program advanced program
84. single program = jeden program single program
85. top program = najlepszy program top program
86. individual program = osobisty program individual program
87. bilingual program = dwujęzyczny program bilingual program
88. annual program = doroczny program annual program
89. full-time program = program na pełnym etacie full-time program
90. basic program = podstawowy program basic program
91. rigorous program = rygorystyczny program rigorous program
92. important program = ważny program important program
93. affirmative action program = program pozytywnej dyskryminacji, program akcji afirmacyjnej affirmative action program
94. particular program = szczegółowy program particular program
95. final program = ostatni program final program
96. varied program = różnorodny program varied program
97. interactive program = interaktywny program interactive program
98. certain program = pewny program certain program
100. global program = globalny program global program
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 150
przyimek + program
Kolokacji: 37
through programs • at the Olympics programme • over one's program • between programs • for programs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.