"amazingly effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdumiewająco skuteczny
  1. amazingly przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he's amazingly effective, and at times this is a chilling record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo