"operationally effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bojowo skuteczny
  1. operationally przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would remain operationally effective due to their proximity to air refueling missions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo