"politically effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): politycznie skuteczny
  1. politically przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But that will not translate into anything that's politically effective."

powered by  eTutor logo