"effective tactic" — Słownik kolokacji angielskich

effective tactic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna taktyka
  1. effective przymiotnik + tactic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But at least some employers now appear to have discovered a far more effective tactic.

powered by  eTutor logo