"effective design" — Słownik kolokacji angielskich

effective design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywający projekt
  1. effective przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was an effective design, but suffered from engine shortages and reliability problems.

powered by  eTutor logo