"clinically effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klinicznie skuteczny
  1. clinically przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    It generally takes about three weeks for this brake to allow secretion of the higher levels that are clinically effective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo