"eerily effective" — Słownik kolokacji angielskich

eerily effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niesamowicie skuteczny
  1. eerily przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others are first rate, like "The Insurance Man," an eerily effective meditation on Kafka's life and themes, which plays today through Sunday.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo