"consistently effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie skuteczny
  1. consistently przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Yankees can't seem to come up with consistently effective pitching.

powered by  eTutor logo