"startlingly effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadziwiająco skuteczny
  1. startlingly przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    In any case, it was a surprising and startlingly effective performance - animated, anecdotal, humane.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo