"uniquely effective" — Słownik kolokacji angielskich

uniquely effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo skuteczny
  1. uniquely przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fortunately over the centuries we have devised a way of sharing this responsibility, a uniquely effective system for bringing progress out of conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo