"extremely effective" — Słownik kolokacji angielskich

  1. extremely przysłówek + effective przymiotnik = bardzo skuteczny
    Bardzo silna kolokacja

    This is extremely effective in a long-term game with many people.

powered by  eTutor logo